blog web counter
Web Counter

Kontakt oss på: post@utmarkslaget.com 

Sett og skutt hjort/elg registrerer du på http://www.settogskutt.no/

Oppdatert:

03.07.2017

Sandnes og Holm Utmarkslag

Hei, og velkommen til utmarkslagets hjemmeside. Denne side skal gi våre medlemmer og andre interesserte informasjon om det "laget" jobber med. Utmarkslaget ligger i Rauma kommune, M&R.

Vårteljinga for 2017 kan du sjå her:Hjorteteljing 2017

Styret

Med eit slør av kvitt, speiler Tarløysa seg i Herjevatnet. I liene omkring "fjellas mor" (uttalt av Jostein Sandnes) vandrar hjorten kvilelaust omkring. Nokre steinkast bak er eimen av mennesker tydeleg. Med eit høres eit smell i den klåre haustlufta! Over myrene kan ein plutseleg sjå ei einsleg kolle komme tanande. Ho har ikkje lenger kalven med seg.

Storvilt
Småvilt
Herjevatnet
Bilder
Driftsplan 
Merking SHU
Jakttider
Linker
Kart

Fakta om hjort Fakta om elg Fakta om villrein Fakta om rådyr