Her finner du gode nettsider for jegere og friluftsfolk:

Hjem  
  www.flattogflue.no (Rapportering av flått og hjortelus)
  www.kammeret.no (Diskusjonsforum for jakt og skyting)
  www.jaktradioen.net (Jaktradioen fra Sotra)
  www.jeger.no (Jaktblad)
  www.dirnat.no/ (Direktoratet for naturforvaltning)
  http://www.hjortevilt.no/ (Hjorteviltregisteret, med innsyn i bl. annet fallvilt)
  www.inatur.no (Kjøpt jaktkort her. Også genial kartfunksjon)
  www.hjortmerk.no/index.asp (Merkeprosjektet for Sør-Trøndelag, Nordmøre og delvis Romsdal)
  www.reloadersnest.com/ (Ladedata for hjemmeladeren)
  www.robsoft.nu/databaser_se/laddata/loads.asp (Ladedata for hjemmeladeren)
  www.hjemmelading.no/ (Ladeutstyr for hjemmeladeren)
  http://eidsbygda.pedit.no/web/ (Hjemmesiden til Eidsbygda)
  www.romsdal.com/info/ (Kart og info over turruter i Romsdal. Også bilder)
  www.solli-mork.com  (Hjemmesiden til Per Egil på Mork)
  http://viltlag.mittetdalen.no/  (Mittetdalen viltlag)
  http://www.vistdal.com/  (Vistdalen si hjemmeside)
  http://eresfjord.no/  (Eresfjorden si hjemmeside)
  http://www.eikesdal.no/web/ (Eikesdalen si hjemmeside)