Merkeprosjekt på hjort i SHU -2013

 

INFO:

Rauma kommune har fått ett år ekstra med merking, grunnet dårlig uttellig på antall merka dyr de siste to årene. De ble sendt ut forespørsel til alle valdene, men etter purring var det kun SHU som meldte sin interesse. Etter jul har vi derfor arrangert tre foringsplasser i valdet. Det er i tilknytning til skjul, samt lys over foringsplass. Onsdag 13/2 er første merkedato. Fortrinnsvis voksne koller, event. bukker. 

Det er Bioforsk på Tingvoll som står bak merkingen. Erling Meisingset og Øystein Brekkum er rutinerte karer på hjortemerking. Lokale ildsjelder er med og assisterer.

Link til nettsiden for hjortmerkprosjektet: http://www.hjortmerk.no/index.asp

  Merkakolle nr. 821 ble skutt på Mittet den 18/12-14. Kolla var 57,5 kg. Denne kolla trakk over Måsskaret, opp Vistdalen og Horndalen, ned i Grøvdalen og videre inn i Søredalen på sommerbeite. Samme rute tilbake om høsten. Det er uvisst om kalven er skutt tidligere.

  Merkakolle nr. 823 ble skutt på Holmemstranda den 24/9-14. I tillegg ble kalven felt. Kolla var hele 74 kg. Ho har vært veldig stasjoner under hele merkeperioden. Holdt seg innenfor en radius på maks 2 km!

 

Bilder av merkakoller i valdet våren/sommeren 2013:

Kolle 820 trakk fra Holmemdalen den 18. mai. Bak kolla følger fjorårskalven. Ho står pr. 17.07013 inni Mittetdalen.

Kolle 822 ble merka på Mork. Ho har holdt til i samme område og som bildet viser har ho fått ny kalv. Den 30. juni trakk ho over Nesskaret og inni Breivikstranda. I skrivende stund, 17. juli, står ho nå inni Erstaddalen.

 

Merking 8/4-13:

Vi prøvd først på Øverbøen, men der hadde hjorten funnet ut at den skulle trekke ned på den snøfrie innmarka. På foringsplassen kom kun bukken vi hadde merket tidligere. Så kjørte vi utover og fikk se en del dyr på Sandnes-Rydjord. Der klarte vi å merke ei stor kolle som stod nær veien (823). 127,5 kg er den største kolla som har blitt merket i 2013. Videre til siste merkeplassen på Mork. Vi ville så gjerne få merket en bukk, og på foringsplassen var det mye dyr da vi kom. Også et par halvstore bukker. Dyra var sultne, men fikk trekken av oss et par ganger. Til slutt ble det kun koller som stilte seg til. Bukkene forsvant. Vi fikk dermed ei ganske ung kolle som siste dyr for i år(824). En trivelig kveld sammen med Frank M., Øystein og Erling!

Merking 13/3-13:

Gode forhold med nysnø og svolten hjort. Vi merket først ei kolle på første merkeplassen. Den veide 99 kg og fikk blått øremerke 821. Estimert alder ca 10 år. Vi prøvde deretter på på de andre merkeplassene. Omstendigheter gjorde at vi ikke lyktes der. Vi tok en ny runde på den første merkeplassen og fikk merket ei kolle til. 98,5 kg. Estimert alder 7-8 år. Den fikk blått øremerke 822. 

Kolle 821 klar for å bli tatt hår- avførings- og blodprøver av. I tillegg målt og veid. 99 kg.

Erling tar blodprøver av kolle 822. Dyra var i særs godt hold mente fagfolket. Gledelig å høre:-) 98,5 kg.

Da gjenstår det bare å sette i sprøyte slik at kolla våkner. Nr. 822 har tydelig gul klave. Kolle 821 hadde svart og grå klave.

 

  Merking 13/2-13:

Vi fikk merket en bukk og ei kolle. Dyra har hatt en såpass fin vinter til nå, så de trakk ikke like raskt tilbake på foringsplassen. Men vi er høvelig godt fornøyd med to dyr. Vi har god tro på at vi får merket flere dyr i området.

"Pilutskyteren" er relativt treffsikker ut til 20 m. For mye vind er ugunstig for den vindutsatte pila.

Piler og annet nødvendig utstyr.

Kaffe og planlegging av kveldens økt. Øystein Brekkum (t.v.) og Erling Meisingset

To bukker og en kalv på merkeplass. 20 m fram til dyra.

Erling venter på at bukken skal stille seg lagelig til.

Bukken funnet. Den sprang et stykke før den la seg ned. Øystein dekker til øynene mens Erling gjør seg klar til prøvetaking og merking.

Bukken veide 140,5 kg. Den fikk gps-klave, blått metallmerke i venstre øre og tydelig 819-merke i høyre øre. Det ble tatt hår-, avførings- og blodprøver. I tillegg ble den veid og målt. Samme prosedyre på kolla. Den fikk blått øremerke 820. Kolla ble det ikke tatt bilder av.