Hjem

Storvilt i SHU

Under bildene finner du fortsatt en del informasjon som ikke naturlig legges under de ulike sesongene.

Fellingsrapport kan skrives ut her.

Sesong 2018
Sesong 2017
Sesong 2016
Sesong 2015
Sesong 2014
Sesong 2013 
Merkeprosjektet 2013
Sesong 2012
Sesong 2011
Sesong 2010
Sesong 2009
Sesong 2008

Kolla har kontroll på situasjonen. I bregnehavet bak henne et sted ligger kalven og trykker. Enda lever de trygt, men om noen måneder vil kamera være byttet ut med rifle. Da spørs det om man får like gode sjanser......

Elgen er i mindretall i valdet. En forsiktig avskyting ser ikke ut til å hjelpe på stammen. Men en og annen okse går da rundt og leter. Det er langt mellom hver ku. Bildet er tatt i området i september 2009.

Annet aktuelt stoff om storvilt:
Oversikt over type dyr hjort og elg som er felt i kommunen 2007 (exel)
Fagrapport om hjorten i Rauma utarbeidet av Norsk hjortesenter. (pdf)
Rapport som evaluerer forlengelse av jakttid på storvilt. (pdf)
Sluttrapport Bedre jakt-prosjektet. (pdf)
Jegerprøvekurs med overvekt av kvinner! (Avisartikkel som stod i ÅA)
Sluttrapport for hjortemerkeprosjektet (pdf)
Hjorteviltforskriften (pdf)
Aldersbestemmelse av hjort-skjema (pdf)