Storviltjakta 2009

Denne siden omhandler sesongen 2009.

 

Oversikt fallvilt i kommunen 08/09 (pdf)
Utvida jakttid på hjort og elg i Rauma kommune (pdf)
Oversikt over fellinger periodevis i SHU 2009
Oversikt over type dyr og vekter som er felt i valdet i 2009
Søylediagram oversikt felt hjort i Rauma 2006-2009
Grafisk framstilling av vårtellingen i Rauma. (word)
Vårtellingsresultat av hjort 2009 i SHU (Word)