Storviltjakta 2010

Denne siden omhandler sesongen 2010.

 

 
Vårtellingsresultat av hjort 2010 i SHU. (word)
Oversikt over fellinger periodevis i SHU 2010
Oversikt over fellinger pr. 1 nov. 2010 for en del vald i kommunen (pdf)
Oversikt over type dyr og vekter som er felt i valdet i 2010 (word)
Raumaprosjektet 2007-2010.