Storviltjakta 2011

Denne siden omhandler sesongen 2011.

 

 
Vårtellingsresultat av hjort 2011 i SHU (word)
Informasjon om årets storviltjakt (2011) i kommunen
Oversikt over fellinger periodevis i SHU 2011
Oversikt over fellinger pr. 1 nov. 2011 for en del vald i kommunen (pdf)
Oversikt over type dyr og vekter som er felt i valdet i 2011 (word)