Storviltjakta 2012

-Denne siden blir oppdatert med alt som har med storviltjakta for 2012. 

-12/1-13 la vi inn data over skutte dyr for 2012, samt oppdaterte gjennomsnittsvekter og årlige vekter. Se under.

Oversikt type dyr og vekter for 2012. (word)
Oversikt over gj.snittvekter for valdet 2002-2012 (excel)
Oversikt alle vekter på hjort: oppdatert med 2012-sesongen (excel)

Oppsummeringsrapport fra Overvåkingsprogrammet forhjortevilt, 1991-2011 (pdf)

Tildeling hjort SHU for 2012.
Tildeling elg SHU for 2012.
Informasjon fra Rauma kommune om årets storviltjakt. (pdf)
Jakttid for elg er endra i ny forskrift. Ny jakttid er 10/9-23/12. Se link.
Vårtelling 2012, oversikt for hele kommunen. (pdf)
Sett elg-skjema. (pdf)
Sett hjort-skjema. (pdf)
Vårtellingsresultat av hjort 2012 i SHU (word)
Referat fra valdledermøte mars 2012. (pdf)

Sluttrapport for hjortemerkeprosjektet (pdf)

Informasjon fra Rauma ettersøksring.(pdf)
Info-ark hjortmerkprosjektet. (pdf)
Felt merkahjort-skjema. (pdf)
Fellinger pr. 1.november 2012 for noen vald i kommunen. (pdf)
Fellinger pr. 1.desember 2012 for noen vald i kommunen. (pdf)
Masteroppgave om hjortens arealbruk på innmark, 2012 (pdf)