Storviltjakta 2013

-Denne siden blir oppdatert med alt som har med storviltjakta for sesongen 2013.

Oppdatert 18/1 med vekter og fellingsprosenter osv.

Oversikt type dyr og vekter for 2013 (pdf)
Oversikt over gj.snittvekter for valdet 2002-2013 (excel)
Oversikt alle vekter på hjort: oppdatert med 2013-sesongen
 
Oversikt over tildeling av hjort i SHU for 2013 (pdf)
Felling periodevis i SHU 2013
Fellinger pr. 1/12-13 for noen vald i kommunen (pdf)
Møtebok fra Viltnemda 22/5-13.
Vårtellingsresultat av hjort 2013 i SHU
Oversikt type dyr og vekter for 2012. (word)
Oversikt over gj.snittvekter for valdet 2002-2012 (excel)
Oversikt alle vekter på hjort: oppdatert med 2012-sesongen (excel)

Oppsummeringsrapport fra Overvåkingsprogrammet forhjortevilt, 1991-2011 (pdf)

Sett elg-skjema. (pdf)
Sett hjort-skjema. (pdf)

Sluttrapport for hjortemerkeprosjektet (pdf)

Masteroppgave om hjortens arealbruk på innmark, 2012 (pdf)
Hjorteviltforskriften (pdf)