Storviltjakta 2014

-Denne siden blir oppdatert med alt som har med storviltjakta for sesongen 2014.
Oversikt type dyr og totaloversikt for de ulike feltene
Oversikt vekter på alle hjorter 2014
Oversikt gjennomsnittsvekter for alle årene-inkl. 2014
Oversikt fellinger i SHU 2014
Oversikt tildeling hjort 2014
Oversikt tildeling elg 2014
Vårtellingsoversikt for SHU 2014. (pdf)

Sluttrapport for hjortemerkeprosjektet (pdf)

Hjorteviltforskriften (pdf)