Storviltjakta 2015

-Denne siden blir oppdatert med alt som har med storviltjakta for sesongen 2015.
Vårtelling SHU 2015

Sluttrapport for hjortemerkeprosjektet (pdf)

Hjorteviltforskriften (pdf)
Fallvilt i Rauma 2014-2015
Tildeling hjort 2015
Tildeling elg 2015
Oversikt fellinger 2015
Oversikt gjennomsnittsvekter på hjort oppdatert med 2015
Oversikt vekter på alle hjorter 2015
Oversikt type dyr og oppsummering for alle feltene 2015