Storviltjakta 2018

Vårtelling SHU 2018 (pdf)
Driftsplan for SHU 2018-2020 (pdf)
Oversikt hjortetildeling 2018-2020